Podczas badania lekarz dotyka węzłów chłonnych szyi i gardła pacjenta

SOLUTIONS AREA

UŁATWIENIE SZYBSZEJ DIAGNOZY I LECZENIA

Im wcześniej postawiona zostanie diagnoza, tym więcej opcji skutecznego leczenia będzie dostępnych.

Pomóż zwiększyć liczbę wykonywanych badań siatkówki wśród cukrzyków


Retinopatia cukrzycowa jest główną przyczyną utraty wzroku wśród dorosłych w wieku od 20 lat do 74 lat1 i dotyka 7,7 miliona ludzi na całym świecie2. Razem możemy zapobiec retinopatii cukrzycowej będącej wiodącą przyczyną utraty wzroku. Dowiedz się jak — i dołącz do nas. 

95%
95%

przypadków utraty wzroku z powodu retinopatii cukrzycowej można zapobiec dzięki wczesnej diagnozie3.

Ok. 60%
Ok. 60%

Lecz liczba wykonywanych badań siatkówki wśród cukrzyków jest niska4.

"" Nawet do 90%
Nawet do 90%

pacjentów może zostać przebadanych pod kątem retinopatii cukrzycowej w placówkach pierwszego kontaktu5.

95%

przypadków utraty wzroku z powodu retinopatii cukrzycowej można zapobiec dzięki wczesnej diagnozie3.

Ok. 60%

Lecz liczba wykonywanych badań siatkówki wśród cukrzyków jest niska4.

Nawet do 90%

pacjentów może zostać przebadanych pod kątem retinopatii cukrzycowej w placówkach pierwszego kontaktu5.

Pomoc w rozwoju wczesnej diagnostyki zaburzeń wzroku u dzieci


Wady wzroku to najczęstszy rodzaj niepełnosprawności wśród dzieci6. Niezawodne badania skriningowe wzroku są kluczowe dla wykrywania problemów i zapobiegania utracie wzroku wśród dzieci. Dowiedz się, jakie innowacje wprowadzamy, aby przyspieszyć wykonywanie badań skriningowych i zwiększyć ich dokładność.

"" 1 na 4
1 na 4

dzieci w wieku szkolnym zmaga się z wadą wzroku7.

"" Nawet 1 na 3
Nawet 1 na 3

dzieci przeszło badanie skriningowe wzroku przed pójściem do przedszkola7.

"" Optotypy
Optotypy

mogą nie być skuteczne w identyfikowaniu problemów ze wzrokiem8.

"" 12 miesięcy
12 miesięcy

W związku z tym AAP zaleca wykonywanie badań skriningowych wzroku za pomocą urządzeń już w wieku 12 miesięcy, jeśli jest to możliwe9.

1 na 4

dzieci w wieku szkolnym zmaga się z wadą wzroku7.

Nawet 1 na 3

dzieci przeszło badanie skriningowe wzroku przed pójściem do przedszkola7.

Optotypy

mogą nie być skuteczne w identyfikowaniu problemów ze wzrokiem8.

12 miesięcy

W związku z tym AAP zaleca wykonywanie badań skriningowych wzroku za pomocą urządzeń już w wieku 12 miesięcy, jeśli jest to możliwe9.

Rozszerzenie możliwości diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej


W związku z rosnącą liczbą pacjentów poszukujących opieki poza szpitalem zmienia się rola podstawowej opieki zdrowotnej.

Leczenie bardziej złożonych przypadków — i współpraca ze specjalistami w różnych dziedzinach — oznacza większe potrzeby w następujących aspektach:

"" ROZSZERZENIE
ROZSZERZENIE

możliwości diagnostycznych lekarzy w gabinecie

"" ŁĄCZENIE
ŁĄCZENIE

informacji dzięki sieci specjalistów

"" DOKUMENTOWANIE
DOKUMENTOWANIE

i udostępnianie informacji w EMR

ROZSZERZENIE

możliwości diagnostycznych lekarzy w gabinecie

ŁĄCZENIE

informacji dzięki sieci specjalistów

DOKUMENTOWANIE

i udostępnianie informacji w EMR

Poprawa jakości skriningu i diagnostyki kardiologicznej


Choroby serca stanowią główną przyczynę śmierci w Stanach Zjednoczonych10— a przewlekła obturacyjna choroba płuc11 i udar12 znajdują się w piątce najczęstszych przyczyn śmierci. Test EKG może być najważniejszym badaniem, jakie dziś wykonasz. 

Aby wykrywać i zarządzać złożonymi chorobami serca, personel medyczny potrzebuje rozwiązań z zakresu kardiologii diagnostycznej, które mają następujące cechy:

"" PROSTOTA
PROSTOTA aby umożliwić dopasowanie do procedur
Ikona punktu danych BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO aby chronić dane pacjenta – niezależnie gdzie są potrzebne
"" DOKŁADNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ aby zagwarantować niezawodne wyniki
"" ŁĄCZNOŚĆ
ŁĄCZNOŚĆ aby zapewnić personelowi medycznemu aktualne dane

PROSTOTA

aby umożliwić dopasowanie do procedur

BEZPIECZEŃSTWO

aby chronić dane pacjenta – niezależnie gdzie są potrzebne

DOKŁADNOŚĆ

aby zagwarantować niezawodne wyniki

ŁĄCZNOŚĆ

aby zapewnić personelowi medycznemu aktualne dane

Kardiologia diagnostyczna

Szybsze i dokładniejsze wykrywanie i diagnozowanie chorób serca dzięki prostym, bezpiecznym i zintegrowanym z HIS rozwiązaniom EKG.

Dowiedz się więcej

Badania diagnostyczne i fizykalne

Im wcześniej postawiona zostanie diagnoza, tym więcej opcji leczenia będzie dostępnych. Dowiedz się, w jaki sposób nasza kompleksowa gama aparatury diagnostyki medycznej może w tym pomóc.

Dowiedz się więcej

Monitorowanie pacjenta

Dzięki prostym, bezpiecznym i zintegrowanym z HIS rozwiązaniom w zakresie monitorowania personel medyczny ma stały dostęp do funkcji życiowych pacjentów.

Dowiedz się więcej

 

Automatyzacja procedur i pewność podczas leczenia pacjentów

Odkrywanie nowych możliwości dzięki rozwiązaniom kardiologii diagnostycznej Hillrom.

 

Zobacz teraz

play_circle_outline

Zobacz teraz

Leczenie zaczyna się od Ciebie.

Literatura:

 1. Zaktualizowano: Centers for Disease Control and Prevention. Vision Health Initiative (VHI). https://www.cdc.gov/visionhealth/basics/ced/ opublikowano 29 września 2015 r. Zaktualizowano 29 września 2015 r. Data dostępu: 30 stycznia 2020 r.
 2. National Eye Institute. Diabetic Retinopathy Data and Statistics. https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/resources-for-health-educators/eye-health-data-and-statistics/diabetic-retinopathy-data-and-statistics Opublikowano 17 lipca 2019 r. Zaktualizowano 17 lipca 2019 r. Data dostępu: 24 lutego 2020 r.
 3. National Eye Institute. Diabetic Retinopathy. https://nei.nih.gov/health/diabetic/retinopathy. Data dostępu: 9 marca 2017 r.
 4. American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Retina/Vitreous Committee. Diabetic Retinopathy PPP 2019. American Academy of Ophthalmology. https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/diabetic-retinopathy-ppp Opublikowano w październiku 2019 r. Zaktualizowano w październiku 2019 r. Data dostępu: 30 stycznia 2020 r.
 5. Mansberger SL, Gleitsmann K, Gardiner S, et al. Comparing the effectiveness of telemedicine and traditional surveillance in providing diabetic retinopathy screening examinations: A randomized controlled trial. Telemed J E Health. 2013 grudnia; 19(12): 942-8.
 6. Centers for Disease Control and Prevention: Improving the Nations’ Vision Health: A Comprehensive Public Health Approach. 
 7. Zabba, Joel N. „Children’s Vision Care in The 21st Century & Its Impact on Education, Literacy, Social Issues & the Workplace: A Call to Action”. Journal of Behavioral Optometry (2011)
 8. Silverstein E, McElhinny ER. Traditional and instrument-based vision screening in third-grade students. Plakat zaprezentowany podczas: American Association of Pediatric Ophthalmology and Strabismus; marzec 2018; Washington, D.C.
 9. American Academy of Pediatrics, Instrument-Based Pediatric Vision Screening Policy Statement, published in Pediatrics, The Official Journal of the American Academy of Pediatrics, październik 2012.
 10. Mozzafarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. on behalf of the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics—2016 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2016;133:e38-e360. 
 11. https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/copd
 12. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Underlying Cause of Death 1999-2013 w bazie danych online CDC WONDER, udostępniono 2015. Data are from the Multiple Cause of Death Files, 1999-2013, as compiled from data provided by the 57 vital statistics jurisdictions through the Vital Statistics Cooperative Program: http://wonder.cdc.gov/ucd-icd10.html. Data dostępu: 3 lutego 2015 r.