service-detail-page
other
close
language Kraj

Globalne zasady dotyczące ochrony danych

 

Spółka Hill-Rom Holdings, Inc., z siedzibą dla tego podmiotu pod adresem podanym tutaj, wraz z naszymi globalnymi spółkami stowarzyszonymi („Hill-Rom”, „nasze” lub „my”), dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować poufność danych użytkownika. Tutaj wymieniono podmioty Hill-Rom odpowiedzialne za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w celach opisanych w niniejszych Globalnych zasadach dotyczących ochrony danych („podmiot Hill-Rom”). Niniejsze Globalne zasady dotyczące ochrony danych dotyczą korzystania przez użytkownika z naszych usług internetowych, mobilnych i społecznościowych lub aplikacji oraz korzystania z naszych usług przy użyciu innych metod, za pomocą których użytkownik może wchodzić w interakcję z naszą spółką („Usługi”).  Globalne zasady dotyczące ochrony danych określają podstawy przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkownika lub są nam przekazywane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące danych osobowych i sposobów ich przetwarzania. 

1. INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ, I SPOSOBY ICH WYKORZYSTYWANIA

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje dotyczące użytkownika:

Informacje przekazywane przez użytkownika

Możemy gromadzić wszelkie przekazywane nam informacje, gdy:

(i) użytkownik rejestruje się w celu korzystania z którejkolwiek z Usług (na przykład w celu pobierania białej księgi, rejestracji na seminarium internetowe bądź kurs internetowy lub otrzymania dostępu do naszego Centrum zasobów klinicznych),
(ii) użytkownik tworzy konto lub uzupełnia dane dowolnego profilu za pomocą Usług,
(iii) użytkownik zamieszcza, przesyła lub udostępnia materiały za pośrednictwem Usług (na przykład w przypadku przesłania „historii sukcesu”, zgłoszenia prośby o prezentację lub uczestnictwa w ankietach znajdujących się na naszych witrynach internetowych lub w raportach dotyczących problemów),
(iv) użytkownik zgłasza problem z jedną z Usług, lub
(v) użytkownik dokonuje transakcji przy użyciu jednej z Usług. 

Tego rodzaju informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe, takie jak adres domowy lub służbowy. Mogą również obejmować informacje biograficzne, takie jak data urodzenia. Możemy również gromadzić informacje takie jak dane konta bankowego. Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z Usług i zapewnić wysoką jakość obsługi klienta.

Informacje dodatkowe

W przypadku kontaktowania się z nami w celu złożenia skargi bądź zapytania w sprawie Usług lub innych oferowanych przez nas produktów i usług, możemy prowadzić zachować zapis tej korespondencji, aby zapewnić wysoką jakość obsługi klienta. Możemy również poprosić użytkownika o wypełnienie ankiet dotyczących naszych produktów i Usług, które wykorzystujemy do celów badawczych, choć wypełnianie ankiet nie jest obowiązkowe.

Informacje o urządzeniu

Możemy gromadzić informacje o urządzeniu używanym do pobierania niektórych naszych Usług lub pobierania dokumentów zawartych na naszej witrynie internetowej, w tym, w miarę dostępności, unikatowych identyfikatorów urządzeń oraz informacji na temat systemu operacyjnego i sieci komórkowej. Informacje te gromadzone są na potrzeby zarządzania systemem. W celu obsługi klienta i na potrzeby zarządzania systemem możemy powiązać tego rodzaju informacje o urządzeniu z Informacjami przekazanymi przez użytkownika oraz Informacjami dodatkowymi, o których mowa w powyższych częściach.  Powiązane informacje będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z niniejszymi Globalnymi zasadami dotyczącymi ochrony danych przez cały czas trwania ich powiązania.

Informacje zapisywane w dzienniku

Podczas korzystania przez użytkownika z Usług, możemy również automatycznie gromadzić i przechowywać pewne informacje w naszych dziennikach serwerowych, aby móc zarządzać systemem, zapewnić użytkownikowi komfort korzystania z Usług oraz wysoką jakość obsługi klienta i lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Usług. Ten typ informacji obejmuje dane o tym, kiedy, jak i z jakich części Usług korzysta użytkownik.

Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług i z dowolnych kont użytkowników, które użytkownik mógł założyć, a także w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom związanym z naszymi Usługami oraz w celu wykrywania takich działań.

Marketing

Możemy również, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika w celu dostarczenia informacji o naszych produktach i Usługach, które mogą być interesujące dla użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane w ten sposób, może zrezygnować z opisanej powyżej korespondencji, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w stopce wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi. Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych oznacza, że nadal możemy skontaktować się z użytkownikiem w sprawie problemów związanych z Usługami, takich jak wprowadzanie zmian w Usługach, dowolnych regulaminach lub niniejszych Globalnych zasadach dotyczących ochrony danych.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu obsługi, konserwacji i zapewniania dostępu do funkcji ogólnych oraz funkcji unikatowych dla każdej z Usług (w tym wszelkich dodatkowych funkcji, o które mógł poprosić użytkownik), a także w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej. Zawsze informujemy, czy podanie poszczególnych informacji jest dobrowolne. Użytkownik będzie mieć możliwość wycofania swojej zgody lub skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do tych informacji w dowolnym czasie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Oznacza to, że „podstawą prawną” przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika w sposób opisany powyżej będą zazwyczaj następujące okoliczności: 

  • konieczność wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem;
  • w danej sytuacji jest to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów biznesowych naszej spółki lub powiązanych z nami stron trzecich;
  • wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych; lub
  • w danej sytuacji przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasze zobowiązania prawne.

Dane osobowe uznawane za „wrażliwe” będą przetwarzane tylko w przypadku uzyskania od użytkownika wyraźnej zgody na potrzeby świadczenia naszych Usług. Przykładem wrażliwych danych osobowych są informacje związane z wywiadem lekarskim użytkownika, które mogą obejmować doświadczenia pacjentów z korzystania z naszych produktów.

3. DANE OSOBOWE DZIECI

Jeśli użytkownik nie ukończył 16. roku życia, nie może korzystać z naszych Usług ani utworzyć konta, chyba że zezwala na to obowiązujące prawo lub rodzice/opiekunowie wyrazili na to zgodę.

4. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Niektóre nasze Usługi, takie jak nasza witryna internetowa i aplikacje mobilne, wykorzystują pliki cookie i podobne technologie („pliki cookie”). Plik cookie to mały plik zawierający litery i cyfry, który możemy zapisać na urządzeniu, aby przechowywać, a czasem śledzić informacje dotyczące użytkownika. Pliki cookie i podobne technologie, których używamy, są przeznaczone do „celów analitycznych”. Pozwala to nam odróżnić poszczególnych użytkowników witryny internetowej lub innych Usług. Pomaga to nam zapewnić komfort korzystania z witryny internetowej lub innych Usług, a także ulepszać nasze Usługi. Poniżej szczegółowo opisano kategorie plików cookie wykorzystywanych podczas świadczenia Usług:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby użytkownik mógł poruszać się po naszych witrynach internetowych oraz między innymi Usługami, a także do używania niektórych funkcji oraz Usług, które zostały przygotowane na prośbę użytkownika. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć niektórych Usług przygotowanych na prośbę użytkownika. Pliki te są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie usprawniające działanie

Te pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania z Usług. Pozwala nam to na ulepszenie Usług i określenie, które elementy są najważniejsze dla użytkownika i jego sposobu korzystania z Usług. Te pliki cookie gromadzą wszystkie informacje w sposób zbiorczy i nie są gromadzone w celu identyfikacji użytkownika.

Pliki cookie dotyczące funkcjonalności

Te pliki cookie zapamiętują wybory dokonywane podczas korzystania z Usług (takie jak nazwa użytkownika, język, preferencje, kody krajów lub informacje dotyczące kraju lub regionu, w którym znajduje się użytkownik) i mają na celu usprawnienie działania oraz lepsze spersonalizowanie funkcji świadczonych Usług, co przekłada się na większy komfort użytkownika.

Pliki cookie dotyczące odbiorców treści

Te pliki cookie są używane do prezentowania reklam bardziej dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Są one również wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Pliki cookie tego rodzaju gromadzą informacje o aktywności związanej z przeglądaniem internetu, dzięki czemu wyświetlane reklamy będą bardziej dopasowane do użytkownika i jego zainteresowań.

Google Analytics

Nasza witryna internetowa może korzystać z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez spółkę Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić analizowanie tego, jak użytkownicy korzystają ze witryny internetowej. Dane generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (w tym skrócony adres IP) są przesyłane na serwer spółki Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te dane do oceny sposobu korzystania z witryny internetowej i tworzy raporty dotyczące aktywności na witrynie dla operatorów witryn internetowych, a także na potrzeby świadczenia innym usług związanych z witryną oraz korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te dane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy wspomniane strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi użytkownika przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu danych w Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki. W tym celu należy skorzystać z poniższego odnośnika, przekierowującego na stronę Google:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Wybór użytkownika i rezygnacja

Zakładamy, że użytkownik nie ma nic przeciwko temu, aby na jego urządzeniu były zapisywane pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli jednak użytkownik urządzenia chce wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki lub aplikacji.  Odrzucenie plików cookie może sprawić, że korzystanie z interaktywnych funkcji naszych witryn internetowych, platform i Usług w pełnym ich zakresie stanie się niemożliwe. 

5. GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Gromadzone przez nas informacje mogą być przekazywane do lokalizacji znajdującej się poza krajem użytkownika i przechowywane w takiej lokalizacji. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w takiej lokalizacji mogą nie istnieć lub być mniej restrykcyjne w porównaniu z przepisami panującymi w kraju użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), w tym w Wielkiej Brytanii, zastosowanie ma następująca zasada: informacje te mogą być również przetwarzane przez pracowników spoza obszaru EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców, na przykład w zakresie świadczenia usług wsparcia.  Za każdym razem, gdy przekazujemy dane poza obszar EOG, podejmujemy wymagane przez prawo kroki w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych użytkownika w celu ich ochrony oraz zapewnienia, że będą one przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z Globalnymi zasadami dotyczącymi ochrony danych. Użytkownik może się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii protokołu zabezpieczeń wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w opisanych powyżej sytuacjach.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  Użytkownik może się z nami skontaktować, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązujących okresów przechowywania danych.    

7. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika możemy ujawnić innemu podmiotowi Hill-Rom.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim: (a) jeśli sprzedajemy jakiekolwiek spółki lub aktywa, możemy ujawnić dane osobowe potencjalnego nabywcy takiej spółki lub aktywów, (b) jeżeli my lub zbiorczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące naszych użytkowników będą jednym z przeniesionych aktywów, (c) w przypadku nawiązania partnerstwa lub współpracy ze stroną trzecią w celu wspomagania nas w świadczeniu Usług, lub (d) jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić dane osobowe użytkownika w celu spełnienia jakichkolwiek zobowiązań lub wniosków prawnych.

Dane osobowe użytkownika możemy też ujawnić: (a) na potrzeby egzekwowania wszelkich umów, które możemy zawierać z użytkownikiem, lub w celu zbadania potencjalnych naruszeń, lub (b) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego, użytkowników naszych Usług lub innych podmiotów. 

8. WITRYNY I USŁUGI STRON TRZECICH

Nasze Usługi mogą zawierać odnośniki do i z różnych innych witryn internetowych. Przy korzystaniu z odnośników do takich witryn internetowych należy pamiętać, że mają one własne zasady i regulaminy dotyczące prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Korzystanie przez użytkownika z którejkolwiek z naszych aplikacji internetowych lub mobilnych podlega też zasadom i regulaminom ochrony danych dowolnego dostawcy i/lub operatora sklepu z aplikacjami („Dostawca sklepu z aplikacjami”), z którego pobrano aplikację.

Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na innych witrynach internetowych lub innym dostawcom sklepu z aplikacjami należy zapoznać się z zasadami i regulaminami ochrony danych opracowanymi przez te strony trzecie. 

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA I DOSTĘP DO INFORMACJI

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w określonych okolicznościach i jurysdykcjach dają użytkownikowi prawa związane z jego danymi osobowymi. Prawa te różnią się w zależności od kraju/regionu, ale mogą obejmować: prawo do sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, prawo do dostępu do kopii danych osobowych użytkownika oraz możliwość nakazania usunięcia, ograniczenia dostępności lub pobrania możliwej do odczytu na komputerze kopii danych osobowych użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować lub usunąć konto(-a) lub profil(e) za pośrednictwem odpowiedniej Usługi. Należy pamiętać, że usunięcie konta lub profilu nie powoduje usunięcia danych osobowych przesłanych wcześniej za pośrednictwem odpowiedniej Usługi (nie dotyczy to użytkowników aplikacji konsumenckiej Welch Allyn Home™ dostępnej tylko w niektórych krajach) i nie powoduje usunięcia żadnych danych osobowych przesłanych za pośrednictwem odpowiedniej Usługi do elektronicznej dokumentacji medycznej pracownika służby zdrowia.

Mieszkańcy stanu Kalifornia, zgodnie z obowiązującym w tym stanie prawem, mogą złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do informacji o ujawnianiu danych osobowych stronom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Wniosek taki można złożyć raz w roku. W celu złożenia takiego wniosku należy wysłać wiadomość e-mail lub list tradycyjny na odpowiedni adres podany w części „Kontakt” w niniejszych Globalnych zasadach dotyczących ochrony danych lub skontaktować się z nami w inny wskazany przez nas sposób. W temacie wiadomości należy wskazać, że jest się mieszkańcem Kalifornii składającym wniosek w ramach prawa „California Shine the Light”.

Rozpatrzymy wszelkie wnioski o skorzystanie z praw użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy zapoznać się z częścią „Kontakt” w niniejszych Globalnych zasadach dotyczących ochrony danych. 

10. PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI LUB POMYSŁÓW ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY

Wszelkie wiadomości lub inne informacje wysyłane do spółki Hill-Rom za pośrednictwem witryn internetowych spółki nie są poufne, a spółka Hill-Rom nie ma obowiązku powstrzymywania się od ich powielania, publikowania ani wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek celu. Spółka Hill-Rom ma prawo do korzystania z treści tych wiadomości, w tym ze wszelkich zawartych w nich pomysłów, koncepcji wynalazków, technik lub know-how, w jakimkolwiek celu, w tym w zakresie rozwoju, produkcji i/lub prowadzenia kampanii reklamowych dotyczących towarów lub usług. Osoby przesyłające jakiekolwiek wiadomości do witryn internetowych spółki Hillrom są odpowiedzialne za zawarte w nich treści i informacje, w tym za ich zgodność z prawdą i rzetelność.

11. ZMIANY W NINIEJSZYCH GLOBALNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH

W każdej chwili możemy zaktualizować niniejsze Globalne zasady dotyczące ochrony danych na naszej stronie internetowej, która poinformuje użytkownika o zmianie przy kolejnym użyciu Usług. Zaktualizowane Globalne zasady dotyczące ochrony danych mogą zostać wyświetlone na ekranie i konieczne może być zapoznanie się z nimi w celu dalszego korzystania z Usług. Data ostatniej aktualizacji niniejszych Globalnych zasad dotyczących ochrony danych jest podana poniżej. 

12. HIPAA

Spółka Hill-Rom stosuje oddzielną politykę prywatności HIPAA, której treść można znaleźć tutaj.

13. Sieć RetinaVue®

Jeśli użytkownik przebywa w kraju, w którym nasze Usługi obejmują dostęp do sieci RetinaVue, należy pamiętać, że wszelkie dane osobowe pacjentów są przetwarzane przez nas w imieniu personelu medycznego korzystającego z sieci RetinaVue. Wszelkie pytania dotyczące przekazywania i przechowywania danych osobowych za pośrednictwem sieci RetinaVue pacjenci powinni kierować do pracowników służby zdrowia, a nie do nas. 

14. KONTAKT

Pytania na temat Globalnych zasad dotyczących ochrony danych należy kierować na adres: Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com

Użytkownik może również mieć prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodne z prawem lub naruszane są jego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji niniejszych Globalnych zasad dotyczących ochrony danych: 1 lutego 2019 r.