article-detail-page
about-us
close
language Kraj

Rozwiązania Hillrom dotyczące COVID-19

 

PODSTAWOWE BADANIA SKRININGOWE I DIAGNOSTYCZNE

 

 

KONTROLA ZAKAŻEŃ I OGRANICZANIE ZAKAŻEŃ KRZYŻOWYCH

 

 

MONITOROWANIE ZABURZEŃ ODDECHOWYCH, NIEINWAZYJNA WENTYLACJA I OCZYSZCZANIE DRÓG ODDECHOWYCH

 

  • System oczyszczania dróg oddechowych Vest® * 
  • System do oscylacji i rozszerzania płucMetaNeb® *
  • Filtr liniowy MetaNeb®
  • Monitor Welch Allyn Connex Vital Signs z EtCO2

 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W CELU ZWIĘKSZENIA PRZEPUSTOWOŚCI

 

* Produkty mogą być stosowane u pacjentów w stanie krytycznym