zbliżenie na dłonie pacjenta

Centrum zasobów COVID-19

Nadajemy priorytet najważniejszym narzędziom potrzebnym do opieki nad pacjentami w tej nowej rzeczywistości. Dowiedz się, jak.

Koronawirus (COVID-19) nadal ma ogromny wpływ na Twoje życie — nasze również

W Hillrom jesteśmy gotowi dostarczać kluczowe produkty, usługi i rozwiązania, które są potrzebne do opieki nad pacjentami w tych trudnych czasach. Ponad dwukrotnie zwiększyliśmy produkcję naszych najbardziej poszukiwanych produktów, aby pomóc personelowi medycznemu i lekarzom pierwszego kontaktu w opiece nad pacjentami cierpiącymi na COVID-19, w następujących obszarach:

PODSTAWOWE BADANIA SKRININGOWE I MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Zwiększyliśmy produkcję termometrów, monitorów funkcji życiowych i elektrokardiografów do badań spoczynkowych, aby pomóc w szybkim badaniu pacjentów i określaniu ścieżek leczenia.

KONTROLA ZAKAŻEŃ I OGRANICZANIE ZAKAŻEŃ KRZYŻOWYCH
Zwiększyliśmy produkcję jednorazowych osłon sond termometrów, jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia krwi i innych rozwiązań, które pomagają we wstępnej selekcji pacjentów na miejscu wypadku, dostarczaniu materiałów eksploatacyjnych do izolatek i minimalizowaniu ryzyka zakażeń krzyżowych.

MONITOROWANIE ZABURZEŃ ODDECHOWYCH, NIEINWAZYJNA WENTYLACJA I OCZYSZCZANIE DRÓG ODDECHOWYCH
Dostarczamy innowacyjne technologie, które pomagają w ciągłym monitorowaniu częstości oddechów. A dla pacjentów z zaburzeniami oddechowymi oferujemy rozwiązania ułatwiające oddychanie i pomagające usuwaniu wydzielin z płuc.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI LECZENIA
Współpracujemy z władzami i szpitalami, aby usprawnić dostęp do leczenia, monitorowanie i przepływ większej liczby pacjentów w cięższych stanach oraz umożliwić automatyczne wykrywanie oznak możliwego pogorszenia stanu zdrowia.

POPRAWA KOMUNIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO
Pomagamy personelowi medycznemu utrzymać łączność między tymczasowymi obszarami — od szpitali i przylegających tymczasowych obiektów po domy lub miejsca pracy zdalnej.

Ponieważ globalny popyt na część naszych kluczowych produktów znacznie wzrósł, nie przerywamy naszego procesu produkcji. Skupiamy się na spełnianiu tych pilnych potrzeb i, jak zawsze, wspieraniu personelu medycznego.  

Nowe innowacje dotyczące COVID-19