20C83BDD-CE78-4CB3-9F92-5D82D1206439
Welch Allyn<sup>®</sup>
System analizy holterowskiej HScribe™
Dowiedz się więcej o systemie analizy holterowskiej HScribe™. Poznaj produkty i technologie medyczne firmy Hillrom dla całej branży ochrony zdrowia.
ACTIVE
ACTIVE
true
false
false
false
false
https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/HScribe_holter_screen_desktop_911x911?$recentlyViewedProducts$
Poproś o więcej informacji
false
hillrom:care-category/diagnostic-cardiology
hillrom:sub-category/holter-monitoring,hillrom:care-setting/cardiology,hillrom:care-setting/acute-care,hillrom:care-setting/primary-care-physician-office

Welch Allyn®

System analizy holterowskiej HScribe™

System analizy holterowskiej HScribe umożliwia elastyczną konfigurację systemu, pozwalając na spełnianie różnorodnych potrzeb w zakresie monitorowania holterowskiego — od pojedynczych stacji do kompleksowych systemów.

 

Połączone stacje robocze HScribe umożliwiają akwizycję, przeglądanie danych oraz generowanie raportów w ramach wspólnej bazy danych, a elektroniczne raporty końcowe z możliwością indywidualnej konfiguracji można ręcznie lub automatycznie eksportować do dowolnego miejsca docelowego w sieci. System obsługuje tryby analizy retrospektywnej, prospektywnej i metodą superprojekcji w przypadku tradycyjnych i zaawansowanych opcji skanowania. Algorytmy interpretacji sygnałów VERITAS® zapewniają doskonałą skuteczność wykrywania pobudzeń, oznaczania sygnału i ignorowania zakłóceń, co ułatwia identyfikację zdarzeń i umożliwia szybkie analizowanie zapisów. System umożliwia także import danych 12-odprowadzeniowego EKG pozyskanych ze stacji centralnego monitorowania Surveyor. System obsługuje dwukierunkowe interfejsy komunikacji HL7 i DICOM®. Aplikacja kreatora badań umożliwia przygotowanie do rejestracji, lokalne pobieranie danych, wprowadzanie danych demograficznych pacjentów, wprowadzanie adnotacji w dzienniku zdarzeń oraz przesyłanie zapisów za pośrednictwem bezpiecznych połączeń internetowych i intranetowych.

 

Uwaga: niektóre produkty/elementy opcjonalne nie są dostępne w sprzedaży w niektórych krajach. Sprawdź dostępność produktów, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Hillrom lub klikając opcję „Poproś o więcej informacji” w celu skontaktowania się z działem obsługi klienta firmy Hillrom.

Znajdź dystrybutora

Szukasz dystrybutora Welch Allyn? Tutaj znajduje się lista. W przypadku innych rodzin produktów prosimy wypełnić poniższy formularz.

 

Informacje ogólne

Cechy

  • Możliwość eksportu elektronicznych plików raportów do dowolnej lokalizacji sieciowej
  • Możliwość importu zapisów holterowskich z dowolnej liczby lokalizacji zdalnych
  • Pobieranie list roboczych (Modality Worklist) i zapisywanie końcowych raportów w systemie PACS w standardzie DICOM
  • Zawiera algorytmy przetwarzania sygnałów VERITAS
  • Obsługa dwukierunkowych interfejsów komunikacji HL7 i DICOM
  • Obsługa trybów analizowania retrospektywnego, prospektywnego i metodą superprojekcji

Szkolenia i dokumentacja

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać wybrane rozwiązanie.

Dokumentacja dotycząca produktu

 

Świadectwa klinicystów

Posłuchaj opinii ekspertów — innych pracowników służby zdrowia.

 

Jak możemy pomóc Ci leczyć Twoich pacjentów z przekonaniem?

Dowiedz się, co sprawia, że nasze systemy analizy holterowskiejelektrokardiografy do prób wysiłkowych i badań spoczynkowych są wyjątkowe i wyjątkowo dostosowane do organizacji pracy w Twojej placówce.

ODKRYWAJ